gora ursus

Kadra

Dzięki  nauczycielom, którzy pełnią ten zawód z pasją i zamiłowaniem, dzieci zdobywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do codziennego życia i czują się bezpiecznie.

mgr Małgorzata Ogonowska – dyrektor przedszkola

mgr Hanna Basaj - dyrektor do spraw dydaktycznych

Dominika Dąbrowska  - wychowawca grupy 5/6 -  latków, nauczyciel kontraktowy

mgr Dorota Popczyńska - wychowawca grupy 4-latków, nauczyciel kontraktowy

mgr Paulina Barszcz - wychowawca grupy 3-latków, nauczyciel kontraktowy

Anna Ziółkowska - wychowawca grupy żłobkowej


© 2015 Niepubliczne Przedszkole Iskierka. All rights reserved. Created by duovision.pl