gora ursus

Grupa przedszkolna

Czesne 950 zł

Nasze przedszkole oferuje bogatą ofertę zajęć dla wszystkich grup wiekowych:

·         Codzienne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o program dydaktyczno-wychowawczy E. Tokarskiej i J. Kopały pt. „Zanim będę uczniem” zatwierdzony przez MENiS,

·         Zajęcia z zakresu mowy i myślenia,

·         Zajęcia plastyczne,

·         Zajęcia techniczne,

·         Zajęcia muzyczno-ruchowe,

·         Zajęcia przyrodnicze,

·         Zajęcia matematyczne prowadzone metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,

·         Zajęcia z elementami integracji sensorycznej oraz metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,

·         Zajęcia wyciszające i relaksacyjne,

·         Zajęcia metodami aktywizującymi,

·         Indywidualne oraz grupowe zajęcia rozwijające sferę emocjonalną i społeczną dzieci,

·         Zajęcia z języka angielskiego,

·         Zajęcia z języka hiszpańskiego,

·         Zajęcia rytmiczne,

·         Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

·         Zajęcia z bajkoterapii,

·         Zajęcia teatralne,

·         Warsztaty edukacyjne z udziałem z udziałem zaproszonych gości,

·         Warsztaty przyrodnicze z udziałem zwierząt,

·         Warsztaty kulinarne.

Chętne dzieci mogą również wziąć udział w bezpłatnych, popołudniowych zajęciach prowadzonych w ramach:

·         Klubu małego matematyka,

·         Klubu gier planszowych,

·         Klubu małego artysty,

·         Podstaw kodowania.

Ponadto w ramach czesnego oferujemy:

·         3 nielimitowane posiłki (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) z własnej kuchni, dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka

·         Autorskie programy adaptacyjne indywidualnie dostosowane do potrzeb dziecka ustalane wspólnie z rodzicami,

·         Opiekę logopedyczną,

·         Spektakle teatralne,

·         Koncerty muzyczne,

·         Imprezy okolicznościowe i uroczystości przedszkolne,

·         Podarunki z okazji urodzin, świąt Bożego Narodzenia itp.

W związku z artystyczno-językowym profilem przedszkola oferujemy dodatkowe, odpłatne zajęcia takie jak:

·         Zabawy sensoryczne,

·         Zajęcia taneczne,

·         Indywidualną terapię logopedyczną,

·         Zajęcia z kodowania,

·         Zajęcia z tenisa ziemnego.

Jesteśmy gotowi rozszerzyć ofertę o interesujące Państwa zajęcia.

© 2015 Niepubliczne Przedszkole Iskierka. All rights reserved. Created by duovision.pl