gora ursus

Zajęcia w ramach czesnego

Nasze przedszkole oferuje bogatą ofertę zajęć: edukacja językowa, matematyczna, muzyczna, plastyczna, sportowa, taneczna, teatralna, ekologiczna, przyrodnicza, społeczna. W naszej codziennej pracy realizujemy program dydaktyczno-wychowawczy

E. Tokarskiej i J. Kopały
pt.: "Zanim będę uczniem"- zatwierdzony przez MENiS.


W ramach zaprezentowanych bloków tematycznych w naszej placówce odbywa się:

 • Dla grupy 3,4 i 5-latków:

  a) zajęcia z języka angielskiego 4 razy w tygodniu,

  b) zajęcia z języka hiszpańskiego 2 razy w tygodniu,

  c) zajęcia teatralne 1 raz w tygodniu

  d) rytmika 2 razy w tygodniu

  e) gimnastyka korekcyjna 2 razy w tygodniu,

  f) warsztaty z ratownictwa medycznego 1 raz w miesiącu

  g) bajkoterapia 2 raz w miesiącu

Czesne wynosi 950 złotych (od 1 września 2017 r.)

Dla grupy 2,5- latków:

a) grupowe zajęcia logopedyczne usprawniające mowę 1 raz w tygodniu,

b) zajęcia z języka angielskiego 2 razy w tygodniu

c) rytmika 2 razy w tygodniu

g) gimnastyka korekcyjna 1 raz w tygodniu

Czesne wynosi 1000 złotych (od 1 września 2017r.)

  Od września 2015 r. podczas zajęć dydaktycznych zostały wprowadzone elementy integracji sensorycznej, której celem jest prawidłowy rozwój dziecka oparty na wspieraniu: percepcji wzrokowej oraz słuchowej, orientacji przestrzennej, sprawności manualnej, zaburzeń zmysłów. W ramach zajęć dzieci kształtują także swoje umiejętności w zakresie mowy oraz matematyki. Podstawą prawidłowego funkcjonowania dziecka jest możliwość rozwoju emocjonalnego oraz społecznego, który w znacznym stopniu kształtuje się podczas pobytu dziecka w przedszkolu.
  Nasi wychowankowie biorą udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych, recytatorskich, tanecznych oraz teatralnych. W trosce o wszechstronny rozwój naszych dzieci do naszego przedszkola zapraszamy teatrzyki, a także koncerty muzyczne, które w ciekawy sposób bawią i uczą.
   W trosce o naszych podopiecznych współpracujemy także z doświadczonym psychologiem- mgr Celiną Tymińską.

© 2015 Niepubliczne Przedszkole Iskierka. All rights reserved. Created by duovision.pl