gora ursus

Grupa żłobkowa

Czesne - 1400 zł 
(może ulec zmianie)
Przedszkole artystyczno-językowe ISKIERKA prowadzi nabór do grupy żłobkowej. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci od 2 do 2,5 lat. Zapewniamy opiekę od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00, bezpieczne sale przystosowane dla najmłodszych, wyposażenie i zabawki posiadające niezbędne atesty, dostosowane do potrzeb i umiejętności dzieci oraz pomoce dydaktyczne stymulujące prawidłowy rozwój dziecka. Posiadamy wykształconą, pełną miłości i ciepła kadrę nauczycieli i specjalistów, dbającą o harmonijny rozwój podopiecznych oraz spełnienie oczekiwań rodziców. Ponadto dysponujemy fantastyczną, domową kuchnią.

W ramach czesnego oferujemy:

·         Opiekę nad dzieckiem od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 18:00

·         3 nielimitowane posiłki (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) z własnej kuchni, dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka

·         Autorskie programy adaptacyjne indywidualnie dostosowane do potrzeb dziecka ustalane wspólnie z rodzicami

·         Codzienne zajęcia według planu dydaktycznego, pozwalającego na przygotowanie dzieci do dalszej edukacji przedszkolnej.

·         Warunki do wspierania osobowości dziecka poprzez organizowanie zajęć i zabaw wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego,

·         Zajęcia z zakresu mowy i myślenia,

·         Zajęcia plastyczne,

·         Zajęcia techniczne,

·         Zajęcia muzyczno-ruchowe,

·         Zabawy przyrodnicze,

·         Zabawy matematyczne,

·         Zajęcia z elementami integracji sensorycznej oraz metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,

·         Zajęcia wyciszające i relaksacyjne,

·         Zajęcia metodami aktywizującymi,

·         Indywidualne oraz grupowe zajęcia rozwijające sferę emocjonalną i społeczną dzieci

·         Zajęcia z języka angielskiego 1 w tygodniu

·         Zajęcia rytmiczne 2 razy w tygodniu

·         Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 1 w tygodniu

·         Grupowe zajęcia logopedyczne 1w tygodniu

·         Opiekę psychologa,

·         Opiekę logopedyczną,

·         Spektakle teatralne,

·         Koncerty muzyczne,

·         Imprezy okolicznościowe i uroczystości przedszkolne,

·         Podarunki z okazji urodzin, świąt Bożego Narodzenia itp.

Oferujemy również bogatą ofertę zajęć dodatkowych dostosowanych do wieku dziecka.

© 2015 Niepubliczne Przedszkole Iskierka. All rights reserved. Created by duovision.pl