gora ursus

Język angielski

Aleksandra Grzybowska
Studiuję filologię angielską (specjalizacja nauczycielska) w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując w wielu przedszkolach i szkołach językowych.

Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym ma na celu przede wszystkim motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Program jest zgodny z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która za główny cel stawia wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno–kulturalnym i przyrodniczym.

Niezwykle istotną rolę w realizacji programu nauczania przedszkolnego odgrywają elementy wychowawcze. Dzieci w wieku przedszkolnym dopiero uczą się podstawowych zasad życia w społeczeństwie, a także samodzielności myślenia i postępowania. Zajęcia z języka obcego to doskonała okazja realizowania zadań wychowawczych w pełnej korelacji z programem nauczania przedszkolnego.
Już od pierwszych zajęć dzieci w procesie zabawy zostają zanurzone w języku obcym. Dzięki temu przyswajają one język obcy w sposób naturalny – tak jak język ojczysty. Nauka języka obcego to przede wszystkim wspaniała zabawa.

Metody, które stosuję podczas zajęć:
• metoda naturalna - dzieci kształtują swój język poprzez kontakty z najbliższymi osobami, obserwacje i badanie najbliższego im środowiska. Staram się stwarzać w klasie sytuacje zbliżone do tych, które znają z domu, z kontaktów z osobami dorosłymi i rówieśnikami.
• metoda bezpośrednia - lektor mówi wyłącznie po angielsku używając naturalnych zdań w naturalnym tempie i sytuacjach.
• metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Response)
• metoda pedagogiki zabawy - nauczanie poprzez gry i zabawy.
• metoda audiowizualna - nauczanie poprzez kojarzenie dźwięku z obrazem.

Przebieg zajęć urozmaicany jest różnorodnymi środkami dydaktycznymi, takimi jak flash cards, materiały edukacyjne na płytach CD i DVD, plakaty, plansze obrazkowe, story cards, pacynki, klocki, puzzle, maty czy piłki.

Znalezione obrazy dla zapytania jezyk angielski przedszkole grafika

© 2015 Niepubliczne Przedszkole Iskierka. All rights reserved. Created by duovision.pl