gora ursus

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w okresie ferii zimowych do naszego
,,Kino Bambino'', które będzie dostępne w dniach:
31 stycznia (czwartek) oraz 7 lutego (czwartek)
w godz. 17.00-19.00.
Przewidziany repertuar to bajki z czasów dzieciństwa rodziców, a nawet dziadków,
przepełniony wzorcami właściwych zachowań, reakcje na poszczególne emocje,
uczuć płynących z otoczenia.
Spotkania z dziećmi mają na celu:
- poznanie i akceptację uczuć takich jak: lęk, złość, nieśmiałość, akceptacja;
- rozwijanie empatii;
- otwartość na dzielenie się własnymi uczuciami;
- próby odgadywania emocji u innych;
- zmniejszenie agresywnych zachowań;
- próby racjonalnego rozwiązywania niewłaściwych zachowań.
Zachęcamy do udziału w seansach, warto wykorzystać czas ciekawości i chłonności dziecka na tak nurtujący temat
jak uczucia i relacje międyludzkie poparte właściwymi wzorcami.
W myśl stwierdzenia ,,czym skorupka za młodu nasiąknie...''

dostarczajmy przykładów porządanych zachowań.
Zapraszamy serdecznie, gwarantujemy dobrą zabawę, a zarazem niezbędną edukację w zakresie rozwoju emocjonalno - społecznego dzieci.
Koszt biletu uśmiech dziecka.
Do zobaczenia. :) 
j i a

© 2015 Niepubliczne Przedszkole Iskierka. All rights reserved. Created by duovision.pl