gora wlochy

Polityka prywatności kontrahenci

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ( ADO ) jest Dyrektor Przedszkola Artystyczno-Językowego z siedzibą w Warszawie ul Świerszcza74, kontakt mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  1. wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  3. zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  4. Przeprowadzanej rekrutacji
  5. zatrudnienia
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: nazwa obejmująca imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, adres e - mail oraz telefon.
 5. W przypadku zatrudnienia dane niezbędne do sporządzenia umowy o pracę , umowy cywilno-prawnej
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  1. pkt 3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
  2. pkt 3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
  3. pkt 3 c) będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 9. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 12. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

© 2015 Niepubliczne Przedszkole Iskierka. All rights reserved. Created by duovision.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności rodzice    Jak wyłączyć cookies?    Polityka Prywatności kontrahenci AKCEPTUJĘ