gora wlochy

Język hiszpański

p. Małgorzata Rajchemba - Język hiszpański

Metody stosowane w pracy z dziećmi:
METODA NATURALNA - naśladuje proces uczenia się przez dziecko języka ojczystego. Lektor maksymalnie zbliża nauczanie do tego, co dzieje się w przypadku dziecka opanowującego język ojczysty; posługuje się dość prostym, ale naturalnym językiem, mówi o tym, co dzieje się tu i teraz, stosuje wiele mimiki i gestu, powtarza swą wypowiedź na różne sposoby. 
METODA BEZPOŚREDNIA - lektor mówi do dzieci wyłącznie po hiszpańsku, używa naturalnych zdań w naturalnym tempie i naturalnych sytuacjach, a pomocą w zrozumieniu jego wypowiedzi jest kontekst i sytuacja, w której odbywa się wypowiedź. 
METODA REAGOWANIA CAŁYM CIAŁEM (TPR) - bazuje na zaspokojeniu naturalnej potrzeby ruchu dziecka, aktywizuje wszystkie jego zmysły. Nauczanie polega na prostych poleceniach wydawanych przez lektora w języku obcym, którym towarzyszą odpowiednie gesty i ruch fizyczny. Dzieci uczą się najpierw rozumieć sens wypowiedzi, a następnie wykonując polecenia z czasem uczą się mówić.
METODA PEDAGOGIKI ZABAWY - nauczanie poprzez gry i zabawy. Wykorzystywanie różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych angażujących wszystkie zmysły dzieci.

© 2015 Niepubliczne Przedszkole Iskierka. All rights reserved. Created by duovision.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności rodzice    Jak wyłączyć cookies?    Polityka Prywatności kontrahenci AKCEPTUJĘ