gora wlochy

Język angielski

KATARZYNA DUBIŃSKA - Język angielski

Ukończyłam Lingwistykę Stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim . Poszerzyłam swoje wykształcenie o Certyfikat TEYL uprawniający do międzynarodowego nauczania języka angielskiego. Ukończyłam kurs: "Super Simple Song". Jestem autorką własnego programu nauczania języka angielskiego, wykorzystującego elementy brytyjskiej podstawy programowej EYFS. Jestem założycielem i właścicielem firmy INFUSION zajmującej się nauczaniem języka angielskiego. W przedszkolu Iskierka pracuję od 2009 roku.
Na zajęciach języka angielskiego łączę elementy i techniki pochodzące z różnych metod nauczania języków obcych.
METODA NATURALNA - naśladuje proces uczenia się przez dziecko języka ojczystego. Lektor maksymalnie zbliża nauczanie do tego, co dzieje się w przypadku dziecka opanowującego język ojczysty; posługuje się dość prostym, ale naturalnym językiem, mówi o tym, co dzieje się tu i teraz, stosuje wiele mimiki i gestu, powtarza swą wypowiedź na różne sposoby.
METODA BEZPOŚREDNIA - lektor mówi do dzieci wyłącznie po angielsku, używa naturalnych zdań w naturalnym tempie i naturalnych sytuacjach, a pomocą w zrozumieniu jego wypowiedzi jest kontekst i sytuacja, w której odbywa się wypowiedź.
METODA REAGOWANIA CAŁYM CIAŁEM (TPR) - bazuje na zaspokojeniu naturalnej potrzeby ruchu dziecka, aktywizuje wszystkie jego zmysły. Nauczanie polega na prostych poleceniach wydawanych przez lektora w języku obcym, którym towarzyszą odpowiednie gesty i ruch fizyczny. Dzieci uczą się najpierw rozumieć sens wypowiedzi, a następnie wykonując polecenia z czasem uczą się mówić.
METODA PEDAGOGIKI ZABAWY - nauczanie poprzez gry i zabawy. Wykorzystywanie różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych angażujących wszystkie zmysły dzieci.
METODA "LEARNING BY DOING"- czyli uczenie się przez działanie. Wykorzystywane są zdolności artystyczne dzieci.
Kurs, który realizujemy, ma na celu rozbudzenie w dzieciach zainteresowania językiem angielskim, motywacji do nauki i przeświadczenia, że nauka języka obcego to przede wszystkim wspaniała zabawa. Nasi mali Słuchacze, nie uczą się tylko pojedynczych słówek czy zwrotów. Język angielski, podobnie jak każdy inny język obcy, jest bowiem narzędziem do poznawania i zrozumienia otaczającego nas świata. W ramach comiesięcznego cyklu zajęć "learning through English" dzieci zamiast uczyć się jedynie słówek określających, na przykład, środki transportu poznają również zasady poruszania się po ulicy. Z kolei temat dotyczący zwierząt, jest źródłem ciekawych informacji o ich naturalnych środowiskach.
• Zajęcia realizowane w oparciu o autorski program nauczania stworzony w oparciu o zalecenia MEN oraz wzbogacony o elementy brytyjskiego programu ‘Early Years Foundation Stage’;
• Naukę poprzez zabawę z wykorzystaniem autorskich pomocy dydaktycznych, oryginalnych brytyjskich i amerykańskich materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w tamtejszych placówkach oświatowych, gier, plakatów, kart i historyjek obrazkowych, materiałów multimedialnych, piosenek, pacynek wiodących wydawnictw językowych dostępnych na polskim rynku;

• Comiesięczny cykl zajęć ‘English speaking children’ prezentujący kulturę krajów anglojęzycznych;
• Comiesięczny cykl zajęć ‘Learning through English’ prezentujący wiedzę o otaczającym świecie w ramach, których Dzieci uczestniczą w licznych eksperymentach, projektach i prezentacjach;

 

© 2015 Niepubliczne Przedszkole Iskierka. All rights reserved. Created by duovision.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności rodzice    Jak wyłączyć cookies?    Polityka Prywatności kontrahenci AKCEPTUJĘ