gora wlochy

Opieka logopedy

Joanna Czajka – logopeda

Ukończyłam edukację wczesnoszkolną i przedszkolną z terapią pedagogiczną na Akademii Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz logopedię na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Na co dzień jestem nauczycielem kształcenia zintegrowanego o stopniu mianowanym, prowadzę zajęcia kompensacyjno – korekcyjne z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i terapię logopedyczną. Swoją wiedzę i umiejętności zawodowe staram się pogłębiać poprzez udział w różnych formach kształcenia.
Mając na względzie również potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym od 3 lat prowadzę terapię logopedyczną – indywidualną w naszej placówce. Podczas takich zajęć szczególną uwagę zwracam na prawidłową artykulację, oddech, emisję głosu, zakres słownictwa dziecka i jego rozumienie, motywację do mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania. Profilaktyka logopedyczna to podstawa do wyeliminowania wad wymowy, więc staram się aby mój mały pacjent wkroczył w próg szkoły bez obarczeń spowodowanych niewłaściwą mową, artykulacją, co przekłada się na jakość w nauce pisania i czytania, a także relacje społeczne.

© 2015 Niepubliczne Przedszkole Iskierka. All rights reserved. Created by duovision.pl