gora wlochy

Kadra

 Ewa Mordarska - wychowawca grupy Starszaków (Krokodylki)
Ukończyłam studia I stopnia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku: pedagogika w specjalności - pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. 
Studia II stopnia również na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w specjalności: pedagogika korekcyjna. 
Posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach:
- "Nazywanie świata" - odimienna metoda nauki czytania dr I. Majchrzak;
- Warsztaty metodyczne "Cztery pory roku" - propozycje zajęć plastycznych z dziećmi w przedszkolu
- Warsztaty metodyczne "Praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych"
- Warsztaty "Wspomaganie rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym"
- Warsztaty "Wspomaganie rozwoju dziecka" - ruch rozwijający wg W. Sherborne
- Warsztaty "Do czego można wykorzystać kartkę papieru...?"
- Szkolenie "Dzieci i zjawiska wokół nich. Metody aktywne i ich istota".
- Warsztaty "Bajki z mchu i paproci - inspirowanie wychowanków do samodzielnego tworzenia bajek i opowieści"
- Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Agnieszka Korcz 
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale: filologia polska, specjalizacja: nauczycielska. Ukończyłam także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi na kierunku: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
Posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach:
- Licencja z glottodydaktyki - prog. Bronisława Rocławskiego
- Warsztaty "Pomysłownia - pomysły, które wyszły z kartek" - techniki plastyczne w pracy twórczej z dzieckiem
- Warsztaty "Integracyjne tańce w kręgu"
- Szkolenie "Praktyczne zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym"
- Szkolenie "Dojrzałość szkolna dzieci 5 i 6 letnich oraz jej diagnoza
- Szkolenie "Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne" - I stopnia
- Warsztaty muzyczne "Rio Carnival na Dzień Babci i Dziadka"
- Warsztaty metodyczne KLANZA "Maluchy rosną ... nie tylko wiosną - wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu"
- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Emilia Chechłacz - wychowawca grupy Średniakow (MOTYLKI)
Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku: pedagogika specjalna w zakresie wczesnej interwencji oraz wychowania przedszkolnego.
Posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Od ukończenia studiów pracuję w przedszkolu Iskierka.
W czerwcu 2015 r. ubiegam się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach:
- Warsztaty "Nauczyciel na ścieżce awansu"
- Warsztaty "Przedszkole i szkoła jako miejsce diagnozy i potrzeb dziecka"
- Warsztaty "Profilaktyka logopedyczna"
- Warsztaty "Pedagogika zabawy, przykłady zabaw i zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym" - część 1 i 2
- Warsztaty "Metoda Dobrego Startu - propozycje zabaw i zajęć w przedszkolu"
- Warsztaty metodyczne KLANZA "Maluchy rosną ... nie tylko wiosną - wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu"
- Szkolenie "Organizacja procesu wspierania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle Rozp.MEN z 30 kwietnia 2013 r."
- Szkolenie "Obserwacja pedagogiczna a diagnoza przedszkolna"
- Kurs doskonalący I stopnia "Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne"
- Warsztaty "Aktywność muzyczno - ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchana muzyki wg Batti Strauss cz. II"
- "Artystyczno - plastyczne warsztaty metodyczne"
- Warsztaty "Gdy dziecku brakuje motywacji"
- Warsztaty "Zajęcia relaksacyjne dla przedszkolaków"
- Warsztaty "Muzyczny repertuar i zabawy na wiosnę"
- Warsztaty " Dzieci i zjawiska wokół nich. Metody aktywne i ich istota"
- Warsztaty "Bajki z mchu i paproci - inspirowanie wychowanków do samodzielnego tworzenia bajek i opowieści"
- Warsztaty "Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym o zróżnicowanych możliwościach fizycznych"
- "Nazywanie świata" - odimienna metoda nauki czytania dr I. Majchrzak;
- Warsztaty "Cztery pory roku - propozycje zajęć plastycznych z dziećmi w przedszkolu"
- Kurs I Pomocy

Anna Małecka - wychowawca grupy Maluchów (SMERFY)
Ukończyłam Uniwersytety Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku: pedagogika w specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Ukończyłam także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZWP w Warszawie na kierunku: Marketing i Zarządzanie Oświatą.
W przedszkolu Iskierka pracuję od 2009 roku.
W czerwcu 2015 r. ubiegam się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach:
- "Kinezjologia edukacyjna" P. Dennisona - I i II st.
- "Nazywanie świata" - odimienna metoda nauki czytania dr I. Majchrzak
- "Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne"
- "Dziecięca Matematyka prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej" - I i II st.
- Warsztaty "Wspomaganie rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym"
- Kurs I Pomocy

© 2015 Niepubliczne Przedszkole Iskierka. All rights reserved. Created by duovision.pl